Diables infantils

El 20 de juny de 2009, just el dia que el Ball de Diables de Cornellà celebrava el seu 25è aniversari, neix a la ciutat la primera colla infantil de Cornellà sota el paraigua de l’Agrupació Sardanista.

El Ball de Diables Infantil de Cornellà ha fet actuacions tant a Cornellà com a municipis de les rodalies com Barcelona, Esplugues o L’Hospitalet.

Més d’una trentena d’infants de la ciutat i les rodalies participen en el projecte.

Més infomració a:

Si ets representant legal d’un infant i has de delegar de forma temporal, limitada i justificdda la teva funció, recorda que has de descarregar, signar i lliurar al cap de colla el document que trobaràs a peu d’aquesta pàgina.